Imširović: Uzor mi je Olof Palme, odabrala sam put socijaldemokratije

08 Dec 2020
Vrijeme čitanja: 3 min

Razgovarali smo sa jednom od najmlađih vijećnica u Bosni i Hercegovini i najmlađom koja dolazi iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Ilmanom Imširović. O odluci da se bavi politikom, šta planira nakon mandata i političkim uzorima Imširović govori za Prvu smjenu.

  1. Najmlađa ste vijećnica SDP-a u BiH, otkud interes za politikom u društvu gdje mladi izbjegavaju takvu odgovornost?

 

Poznato je da ranjivost mladih posebno dolazi do izražaja u tranzicijskim društvima, pogotovo ako su ona, kao u bosanskohercegovačkom slučaju, prethodno prošla kroz konfliktnu situaciju (rat), u političkom i ekonomsko-socijalnom i u svakom drugom smislu, što čini dodatno mlade ljude još vise nezainteresovane i vjerujem, uplašene. Stoga se ne treba čuditi što je postojeća situacija u ovoj zemlji, po mlade očigledno deprimirajuća, gurnula mlade ljude u takvo mentalno stanje da ih više od 70% želi napustiti zemlju. Ja nisam, na sreću, ta generacija koja je preživjela rat, ali  sam svjedok današnjeg etnonacionalizma koji je u Bosni i Hercegovini prisutan u velikoj mjeri. Ali bilo bi pogrešno pripisati krivicu za neprihvatljiv status mladih u bh. društvu isključivo drugima, počevši od političara, što ne znači da ikoga u tome treba abolirati od odgovornosti. Dio krivice svakako pripada i mladima jer su očigledno apolitični i pasivni u najširem smislu. Kao da će im se neko smilovati i „udijeliti“ ono što bi oni željeli postići, umjesto da se za to i sami odlučno bore. Smatram također da se mladima treba pružiti prilika da budu prepoznati kao potencijal i glas za promjene, te sam odlučila da kao takva pokušam raditi na napretku za sada, svoje lokalne zajednice.  Mislim da je to moguće jer  imam tu čast da sam dobila povjerenje svojih sugrađana na prethodnim lokalnim izborima  i time dobila taj epitet najmlađe vijećnice ispred SDP BiH.

 

 

  1. Postoji li prostor za promjene na Palama i koliko vijeće može uraditi?

 

U poslijeratnom periodu ne mogu reći da je bilo nekih značajnijih promjena, osim odlaska velikog broja stanovništva, što  svakako nije dobar primjer promjene. Vjerujem da će u narednom mandatnom periodu Općinskog Vijeća  biti prostora  otvorenog za saradnju , te da će se isti zasnivati se na principima međusobnog uvažavanja i saradnje, uz pojedinačnu odgovornost za ostvarivanje vlastitih nadležnosti  i zajedničku odgovornost za funkcionisanje i razvoj Općine, što je svakako naša dužnost. Ja kao član opozicije ću svakako da dam svoj maksimum   kroz inicijative i rad, koje će osigurati dobrobit mojim sugrađanima. SDP u Općini Pale je bila opozicija nulte tolerancije na sve nepravilnosti, te s punom odgovornošću izjavljujem da će bar sa naše strane tako i ostati.

 

  1. Da li Vaše godine čine prepreku u komunikaciji sa kolegama, kako se nosite sa tim pritiskom?

 

U saradnji sa funkcionerima na većim nivoima vlasti nisam imala značajnijih prepreka, jer uglavnom se radi na tome da se mladima da prilika za vlastito mišljenje. Međutim, na lokalnom nivou, mnogi misle da je 20 godina premalo da bi osoba donosila neke značajnije odluke koje se tiču društva. Shodno tome, ne bih se složila, jer sam kao student politologije, međunarodnih odnosa i diplomatije upoznala temelje politike i države, te smatram da je politika u službi naroda, a ne narod u službi politike. Otkad znam na sebe pratila sam politička dešavanja u mjeri koliko je to za moje godine bilo moguće, kako na općinskom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou, a u posljednjem periodu detaljnije sam se upoznala sa Statutom Općine Pale FBiH,  te sa brojnim zakonima koji se tiču lokalne zajednice. Također bila sam participant na mnogim seminarima i projektima koji su bili uglavnom političke prirode, ali sam aktivista i u organizacijama Civilnog društva. Sa punim pravom mogu reći da sam dorasla ovome, vladam određenom količinom znanja koje je i više nego dovoljno za moj dalji uspješan rad, što će se svakako dopunjavati iskustvom. Sa velikim pritiskom trudim se dobro nositi i ostati dosljedna sebi, svojim idejama i idejama moje partije,  jer ulaskom u politiku  potpisala sam sporazum sa hrabrošću.

 

  1. Zašto ste odabrali SDP BiH?

 

Odrastajući u porodici gdje je politika uvijek bila glavna tema, i ja sam poprimila interes za istu. Imala sam prostora izabrati svoj put, bez pritiska porodice, iako je moja cijela porodica dio Socijaldemokratske partije oduvijek. Svakako da sam istraživala o planovima i ideologijama mnogih stranaka, međutim, pronašla sam se u idejama SDP BiH. U teoriji, socijalizam ima najveći cilj zajedničko bogatstvo, zasnovan na javnim koristima. Socijalizam smanjuje razlike u bogatstvu, ne samo u različitim oblastima, već i u svim društvenim redovima i klasama. Samim tim mislim da SDP teži formiranju socijalne države, kakav je primjer današnja Švedska. Svakako da u SDP-u nema prostora za diskriminaciju po bilo kom osnovu, što je jedini faktor za uspješan suživot u multietničkoj Bosni i Hercegovini.

 

 

  1. Ko Vam je politički uzor?

 

Možemo reći da je to Olaf Palme, švedski političar. Za vrijeme Palmeovog premijerskog mandata, posebna pažnja posvećena je pitanjima koja se tiču centara za brigu o djeci, socijalne sigurnosti, zaštite starih, sigurnosti u nesrećama i stambenih problema, studenata i slično. Bio je borac za jednakost svih ljudi pred zakonom, a posebno žena. Kao vođu nove generacije švedskih socijaldemokrata, Palme je često opisivan kao “revolucionarni reformator” i identificiran kao socijaldemokrata. Njegovi ljevičarski stavovi, posebno težnja ka širenju uticaja sindikata na vlasništvo nad preduzećima, izazvali su veliko neprijateljstvo iz organizovane poslovne zajednice, te vjerujem da ga je to i koštalo života. Tragični kraj dodaje vrijednosti njegovog postojanja i angažmana, štaviše , ostavio nam je primjer kako političari treba da rade.

VEZANI ČLANCI

FACEBOOK