Historija

RĐE, ZA MNOM!

13 Jun 2018

Prizor prvi – 21. jul 1941. godine Već nekoliko dana prašte puške po Crnoj Gori. Izgleda kao da se cela zemlja digla na ustanak. Već 13. jula oslobođen je Virpazar,...

Stefan Gužvica: Tito u vreme Staljina

18 May 2018

Iako se istorijski revizionizam na prostoru bivše Jugoslavije zasniva prvenstveno na defamaciji Narodnooslobodilačkog pokreta i osudi socijalističke revolucije, od raspada države pa sve do danas značajno mesto u revizionističkom narativu...

FACEBOOK