Polemika

Suad Beganović: Zablude jednog liberala

10 Feb 2021

U kroki publicističkom westernu pod nazivom „Antiamerikanizam“, istaknuti liberalni intelektualac Tarik Haverić hrabro brani Ameriku od nezaslužene kritike. Iako Haverićeva ideja neodoljivo podsjeća na Beichmanovu knjigu „Antiamerički mitovi“, autor svoju...

Sumnjivi argumenti Ozrena Kebe

30 Dec 2019

U tekstu veoma neoriginalnog naslova Logičko i interesno rasulo Kenana Muminagića, u kojemu me prepisuje poput lošeg đaka u osnovnoj školi, Ozren Kebo nastavlja da potvrđuje vlastitu proturječnost. Njegov odgovor ne...

FACEBOOK