DRUŠTVENI UGOVOR DEMOKRATSKE FEDERACIJE SJEVERNE SIRIJE

03 Jan 2022
Vrijeme čitanja: 15 min

DRUŠTVENI UGOVOR DEMOKRATSKE FEDERACIJE SJEVERNE SIRIJE
(PRIMJER REALIZACIJE IDEJA LIBERTIJANSKOG SOCIJALIZMA)

Prijevod na Iliroslavenski govor (jezike : bosanski, crnogorski, hrvatski, hrvatskosrpski, srpski, srpskohrvatski ) urađen na osnovu engleskog prijevoda, objavljenog na “Vladimir Van Wildenburg blog” (https://vvanwilgenburg.blogspot.com/2017/03/social-contract-of-democratic.html preuzeto 25. XII. 2021. god. u 18.09. sati) na kojem se nalaze i originalni tekstovi na kurdskom i arapskom.

Preambula (ugovora)

Mi, narodi Rožave – sjeverne Sirije, uključujući Kurde, Arape, Aramejce , Asirce, Turkmene, Jermene, Čečene, Čerkeze, muslimane, kršćane, Jezide i različite doktrine i sekte, priznajemo da je “nacionalni tip države” učinio od Kurdistana, Mesopotamije i Sirije središte kaosa koji se dešava na Bliskom istoku, donijevši probleme, ozbiljne krize i agoniju našim narodima.

Tiranski režim “nacionalnog tipa države”, koji je bio nepravedan prema različitim komponentama sirijskog naroda, doveo je zemlju do uništenja i fragmentacije društvenog tkiva. Za okončanje ove kaotične situacije, demokratski federalni sistem je optimalno rješenje kako bi se odgovorilo na nacionalna, socijalna i historijska pitanja u Siriji.

Demokratski federalizam sjeverne Sirije zasnovan je na geografskom konceptu i administrativnoj i političkoj decentralizaciji i dio je ujedinjenog sirijskog demokratskog federalizma.

Konsenzualni demokratski federalni sistem garantira učešće svih pojedinaca i skupina, na jednakim nivoima, u raspravi, odlučivanju i sprovođenju poslova. Demokratski federalizam uzima u obzir etničke i religijske razlike prema karakteristikama svake skupine zasnovane na principima međusobnog suživota i bratstva naroda. Jamči ravnopravnost svih naroda u pravima i dužnostima, poštuje povelje o ljudskim pravima i čuva nacionalni i međunarodni mir.

U okviru konsenzualnog demokratskog federalnog sistema, svi narodni segmenti, a posebno žene i mladi, formiraće svoje organizacije i demokratske institucije. Demokratski federalni sistem garantuje slobodno bavljenje svim političkim, društvenim i kulturnim aktivnostima i uživanje svih vrijednosti slobodnog i ravnopravnog života.

Demokratski federalni sistem sjeverne Sirije usvaja, u ovom Ugovoru, fizičke i moralne vrijednosti Bliskog istoka. Ovaj dokument je odobren slobodnom voljom svih komponenti sjeverne Sirije i prema principima demokratske nacije.

Prvi naslov
Opća načela/opšti principi

Član /1/
Ovaj dokument nosi naziv: “Društveni ugovor demokratskog federalizma sjeverne Sirije”. Preambula se smatra sastavnim dijelom ovog Ugovora.

Član /2/
Demokratski federalni sistem sjeverne Sirije usvaja ekološki i demokratski sistem i slobodu žena.

Član /3/
Demokratski federalizam sjeverne Sirije svoj legitimitet crpi iz volje naroda i skupina putem slobodnih i demokratskih izbora.

Član /4/
Svi jezici u sjevernoj Siriji su ravnopravni u svim područjima života, uključujući društvene, obrazovne, kulturne i administrativne poslove. Svaki narod će organizirati svoj život i upravljati svojim poslovima koristeći svoj maternji jezik.

Član /5/
Demokratski federalizam Sjeverne Sirije i njegova administracija imati će središte i posebnu zastavu, zajedno sa zastavom demokratske federalne Sirije i imat će amblem; ovo je regulisano zakonom.

Član /6/
Zakletva
„Kunem se Svemogućim Bogom i krvlju mučenika da ću se pridržavati društvenog Ugovora i njegovih članova, čuvati demokratska prava naroda i vrijednosti mučenika, štititi slobodu, sigurnost regiona Sjevernog sirijskog demokratskog federalizma, čuvati federalnu Siriju i raditi na postizanju socijalne pravde prema načelu demokratske nacije.”

Član /7/
“Demokratski federalizam sjeverne Sirije” sačinjavaju kantoni zasnovani na demokratskim samoupravama, koje zavise od demokratskih organizacija ideoloških, etničkih, ženskih, kulturnih skupina i svih društvenih segmenata.

Član /8/
“Demokratski federalizam sjeverne Sirije” zasnovan je na organiziranom društvu i slobodnom pojedincu. U ovom okviru, narodne lokalne organizacije, skupine i komponente ljudi su osnove ovog federalizma.

Član /9/
Demokratski, okolišni i društveni život su osnova za izgradnju ekološkog demokratskog društva kako se prirodi ne bi nanosila šteta, kako se ne bi zlostavljala i uništavala.

Član /10/
Suživot će biti uspostavljen unutar pravednog, slobodnog i demokratskog društvenog sistema prema principima demokratske nacije, koji su puni duha bratstva između svih naroda i skupina u sjevernoj Siriji.

Član /11/
“Demokratski federalizam sjeverne Sirije” zasniva se na principu javnog vlasništva nad zemljaom, vodom i resursima; usvaja ekološku industriju i socijalnu ekonomiju; ne dozvoljava eksploataciju, monopol i objektivizaciju žena; ostvaruje zdravstveno i socijalno osiguranje za sve pojedince.

Član /12/
“Demokratski federalizam sjeverne Sirije” usvaja sustav kopredsjedništva u svim političkim, društvenim, administrativnim i drugim područjima. To se smatra glavnim načelom u ravnopravnoj zastupljenosti oba spola. Sustav kopredsjedništva doprinosi organizovanju i uspostavljanju demokratskog konfederativnog sustava žena kao posebnog entiteta.

Član /13/
Ženske slobode i prava, kao i rodna ravnopravnost će biti garantirani u društvu.

Član /14/
Žene će imati slobodnu volju u demokratskoj porodici, koja se zasniva na zajedničkom i ravnopravnom životu.

Član /15/
Mladi se smatraju vodećom i efikasnom snagom u društvu i njihovo učešće će biti zagarantovano u svim oblastima života.

Član /16/
Pravična zastupljenost svih etničkih komponenti u svim administrativnim institucijama koje se odnose na federalizam biće garantovani prema demografiji regiona.

Drugi naslov
Prava i opće slobode

Član /17/
“Demokratski federalizam sjeverne Sirije” će se pridržavati međunarodne deklaracije o ljudskim pravima i svih povezanih povelja o ljudskim pravima.

Član /18/
Pravo na život je esencijalno i zagarantovano ovim Ugovorom, koji ne dozvoljava smrtnu kaznu.

Član /19/
Ljudsko dostojanstvo će biti sačuvano i nije dozvoljeno bilo koga psihički ili fizički mučiti; izvršilac će biti kažnjen.

Član /20/
Narodi, skupine i društveni segmenti imaju pravo da se slobodno organizuju. Kulturno ugnjetavanje i fuzija, istrebljenje i okupacija smatrati će se zločinom protiv čovječnosti; otpor protiv ovih praksi smatrati će se legitimnim.

Član /21/
Svaki kanton ili skupina ima pravo da odlučuje o svojim poslovima, pod uslovom da nije u suprotnosti sa ovim Ugovorom.

Član /22/
Sloboda vjere, savjesti i mišljenja, kao i pravo na samoorganiziranje i samoizražavanje biti će garantirano svim ljudima.

Član /23/
Svako će imati pravo da učestvuje u političkom životu, da se kandiduje i da bira u skladu sa zakonom.

Član /24/
Niko ne smije biti vrijeđan ili isključen na osnovu razlike u boji kože, spolu, rasi, religiji ili uvjerenju.

Član /25/
Korištenje nasilja, manipulacija i diskriminacije protiv žena smatrati će se zakonom kažnjivim zločinom.

Član /26/
Žene imaju pravo na ravnopravno učešće u svim oblastima života (političkom, društvenom, kulturnom, ekonomskom, administrativnom i drugima) i da donose odluke od značaja za njihove poslove.

Član /27/
Mladi imaju pravo da se organizuju i zauzmu efektivne pozicije u svim oblastima života, uzimajući u obzir njihove posebne karakteristike.

Član /28/
Svaki okrivljeni će se smatrati nevinim dok ne bude osuđen po zakonu.

Član /29/
U privatna mjesta ili kuće se ne smije ulaziti niti vršiti pregled osim po nalogu sudskog autoriteta u slučajevima kada je došlo do hvatanja na djelu.

Član /30/
Individualna sloboda ne smije biti ograničena bez pravnog osnova.

Član /31/
Pravo na samoodbranu je sveto i ne smije biti ograničeno. Zakon garantuje svakome pravo na krivično gonjenje.

Član /32/
Svako ima pravo da živi u zdravom ekološkom društvu.

Član /33/
Kulturne, etničke i religijske skupine i komponente imaju pravo da izaberu svoje samoupravne administracije, čuvaju svoje kulture i formiraju svoje demokratske organizacije. Niko ili nijedna komponenta neće imati pravo nametati silom svoja uvjerenja drugima.

Član /34/
Obrazovanje će biti besplatno u svim fazama; osnovno i srednje obrazovanje je obavezno.

Član /35/
Svaki građanin ima pravo na rad, zdravstvenu zaštitu, promjenu prebivališta i stanovanja.

Član /36/
Prava svih radnika u radnom i društvenom životu, kao i podrška njihovim organizacijama, garantuju se i uređuju zakonom.

Član /37/
Jamči se sloboda medija, štampe i objavljivanja.

Član /38/
Svaki građanin ima pravo da dobije i pristupi informacijama.

Član /39/
Svi ljudi imaju pravo da razvijaju i objavljuju svoje kulturne i umjetničke aktivnosti.

Član /40/
Svaki čovjek ima pravo da traži ljudski i politički azil; politička izbjeglica ne može biti vraćena u svoju zemlju bez njegovog odobrenja.

Član /41/
Bogatstvo i prirodni resursi su u javnom vlasništvu; a njihovo ulaganje, upravljanje i uslovi pravične raspodele će biti regulisani zakonom.

Član /42/
Ulagati će se u posebne projekte, koji vode računa o ekološkoj ravnoteži, pružaju neophodne usluge za ekonomski razvoj, imaju za cilj zadovoljavanje društvenih potreba i doprinose aktiviranju i uspostavljanju društveno-ekonomskih aktivnosti.

Član /43/
Pravo privatne svojine garantira se ako nije u suprotnosti sa zajedničkim interesom i uređuje se zakonom.

Član /44/
Učešće svih građana u legitimnoj odbrani “Demokratskog federalizma Sjeverne Sirije”, odnosno Demokratskog federalizma Sirije je pravo i obaveza kako bi se odvratio svaki napad.

Član /45/
Garantovati će se prava osoba sa posebnim potrebama, a invalidima i starim osobama obezbijediće se pristojan život.

Član /46/
Prava djeteta će biti očuvana; rad i manipulacija sa djecom će biti spriječena.

Treći naslov

Društveni sistem

I. poglavlje

Član /47/
Narodi i skupine u “Demokratskom federalizmu Sjeverne Sirije” će organizirati svoje slobodne i demokratske društvene živote zasnovane na formiranju komuna, društvenih institucija, zajednica i skupština. Na osnovu ovih institucija razvijaće se i uspostavljati demokratski društveni sistem.

Član /48/
Komune
Komuna je esencijalna osnovna organizaciona forma direktne demokratije. To je sistem u kojem se donose odluke i upravlja unutar svojih organizacionih i administrativnih granica. Komuna djeluje kao nezavisno vijeće u svim fazama donošenja odluka.

Član /49/
Vijeća/savjeti
Ona su društvene jedinice koje predstavljaju narod, u kojima se raspravlja i odlučuje o javnim poslovima i formulišu politike počevši od sela, naselja/kvartova, gradova i okruga. Ona štite društvo, osiguravaju njegov kontinuitet i osiguravaju realizaciju njegovih ciljeva, na političkom, društvenom, kulturnom i ekonomskom polju. Ona organizuju društvo tako što omogućavaju direktnu demokratiju i postavljaju pravila i načela u vezi sa demokratskim i slobodnim životom.

Član /50/
Sva Vijeća/Savjeti se formiraju prema sljedećim načelima:
Savjeti se sastoje od dovoljnog broja izabranih članova prema broju stanovnika; 60% predstavnika direktno bira narod, a 40% biraju komponente, skupine i socijalni segmenti. To će se regulisati posebnim zakonom prema konsenzualnoj demokratiji.

1. Nijedan član savjeta i izvršnih odbora ne može biti kandidat za kopredsjedništvo duže od dva mandata.

2. Vijeće sela, naselja/kvarta, grada, regije ili okruga formiraju predstavnici koji su demokratski izabrani, unutar granica svog prebivališta, od strane etničkih, religijskih, kulturnih skupina, socijalnih segmenata ili komuna. Izborni termin utvrđuje se poslovnikom o radu vijeća.

3. Vijeća biraju dovoljan broj članova koordinacionih odbora u naselju/kvartu i gradu i Izvršni odbor grada i regije. Oni biraju svoje kopresjedavajuće i organizuju svoje aktivnosti kroz odbore.

4. Savjeti odobravaju članove pravosudnog sustava i uprave unutrašnje sigurnosti i nadziru ih.

II. poglavlje
Okružna vijeća

Član /51/
Distrikt u društvenom sistemu „Demokratskog federalizma sjeverne Sirije“ sačinjava grad sa okolinom.

1. Okružno vijeće je zakonodavno tijelo koje se bira slobodnim glasanjem naroda i skupina i formira se u skladu sa izbornim zakonima. Sastoji se od dovoljnog broja članova prema broju stanovnika i veličini okruga.

2. Ono oblikuje politike za cijeli okrug i donosi neophodne odluke.

3. Organizuje aktivnosti i formira komitete prema načelima demokratske nacije.

4. Bira svoj izvršni odbor.

5. Odobrava članove kancelarije pravosuđa i lokalne sigurnosne uprave u okrugu.

6. Nadzire pravosuđe, unutrašnju bezbjednost i administrativne sisteme u okrugu.

Član /52/
Izvršni odbor okruga

1. Sastoji se od dovoljnog broja članova i dva kopredsjedavajuća koje bira Okružno vijeće.

2. Sprovodi odluke i primenjuje politike koje je donijelo okružno vijeće. Izvršni odbor okruga odgovoran je vijeću okruga i dostavlja mu izvještaje o svojim redovnim aktivnostima.

3. Svoje aktivnosti organizuje i realizira preko komiteta koji se sastoje od dovoljnog broja članova. Ko-glasnogovornici u svakom odboru će koordinirati njegove aktivnosti. Ko-glasnogovornici komiteta su članovi izvršnog odbora distrikta.

III. poglavlje
Kantonalni sustav

Članak/53/
Kanton u “Demokratskom federalizmu sjeverne Sirije” je jedinica samouprave koja se sastoji od distrikta, više od jednog okruga, ili nekih regija koje dijele iste historijske, demografske, ekonomske i kulturne karakteristike i koje su geografski integrirane i povezane.

Član /54/
Prava, ovlasti i odgovornosti kantona

1. Kantoni demokratske samouprave u “Demokratskom federalizmu sjeverne Sirije” će se sami organizirati i upravljati svojim poslovima prema principima demokratske samouprave u političkim, ekonomskim, socijalnim, unutrašnjoj bezbjednosti, zdravstvenim, obrazovnim, odbrambenim i kulturnim oblastima. Oni će uživati prava i ovlasti navedena u zakonima sadržanim u “Demokratskom federalizmu sjeverne Sirije”.

2. Svaki kanton će se organizirati u skladu sa principima samodovoljnosti u ekonomskom sektoru. Pomoći će u osiguravanju općeg društvenog prosperiteta i bogatstva u “Demokratskom federalizmu Sjeverne Sirije” prema njegovoj snazi i uslovima; kanton će uzeti svoj dio iz opšteg budžeta federalizma.

3. Svi kantoni će prihvatiti pravednu raspodjelu podzemnog i nadzemnog bogatstva u “Demokratskom federalizmu Sjeverne Sirije” i “Demokratskoj federalnoj Siriji” (nafta, voda, mineralni resursi, šume). Pravedna raspodjela bogatstva je regulirana zakonom.

4. Svaki kanton ima pravo da izgrađuje i i razvija svoj pravosudni sistem pod uslovom da nije u suprotnosti sa društvenim ugovorom “Demokratskog federalizma Sjeverne Sirije” i ugovorima i poveljama o međunarodnim ljudskim pravima.

5. Svaki kanton je odgovoran za organizaciju i jačanje sustava unutarnje sigurnosti.

6. Svaki kanton ima pravo na legitimnu odbranu od stranih napada, a također će biti odgovoran za odbranu “Demokratskog federalizma Sjeverne Sirije” i “Demokratske federalne Sirije”.

7. Svaki kanton ima pravo da razvija i uspostavlja diplomatske, ekonomske, društvene i kulturne odnose sa susjednim narodima i državama pod uslovom da oni nisu u suprotnosti sa društvenim ugovorom “Demokratskog federalizma Sjeverne Sirije” i “Demokratskoe federalnoe Sirije”.

8. Komponente svakog kantona imaju pravo da prakticiraju i uspostavljaju svoj politički, društveni i kulturni život koristeći svoj maternji jezik i kulturu.

9. Načela pravila i mehanizama svake stavke prava, ovlaštenja i odgovornosti kantona, navedenih u prethodnom tekstu, utvrđuju se posebnim i detaljnim zakonima.

Član /55/
Narodna skupština u kantonu

1. To je reprezentativna skupština za narode i skupine u svakom kantonu; ona donosi zakone, prati i oblikuje opšte politike; njen izborni mandat je četiri godine; a njen mehanizam rada je regulisan zakonom.

2. 40% članova skupštine kantona formirano je od direktno i demokratski izabranih predstavnika unutar etničke, religijske, svjetonazorske i kulturne komponente; ovo će biti regulisano zakonom. 60% narodnih predstavnika bira se na opštim izborima.

3. Prva sjednica (skupštine kantona) se održava šesnaestog dana nakon objavljivanja konačnih rezultata u svim regijama od strane visoke izborne komisije. Kopredsjedavajući Izvršnog vijeća sazivaju održavanje prve sjednice izabrane narodne skupštine. Ukoliko se prvi sastanak ne održi zbog neizbježnih razloga, kopredsjedavajući Izvršnog vijeća bi u roku od petnaest dana trebali odlučiti o drugom terminu. Kvorum mora biti (50%+1) od opće prisutnosti. Prvu sjednicu narodne skupštine vodi najstariji član; a biraju se kopredsjedavajući i funkcioneri; sjednice su otvorene osim ako postoji potreba (za zatvorenim sjednicama) u skladu sa poslovnikom.

4. Moguće je produžiti mandat narodne skupštine za šest mjeseci u vanrednim okolnostima na zahtjev četvrtine članova ili skupštinske predsjedničke kancelarije; potrebno je odobrenje dvije trećine članova skupštine.

5. Član skupštine uživa imunitet tokom čitavog svog mandata; on/ona ne odgovara za svoje mišljenje; neće biti krivično gonjen bez dozvole skupštine, osim ako nije uhvaćen na djelu; i kancelarija skupštine mora biti obavještena.

6. Skupština oblikuje politike i donosi odluke u oblasti socijalne, ekonomske, unutrašnje sigurnosti, obrazovanja, zdravstva i kulture u kantonu.

7. Bira ured od šest članova, uključujući kopredsjedavajuće, koji će organizirati i upravljati aktivnostima skupštine.

8. Prati i nadzire preko svojih komiteta.

9. Dvotrećinskom većinom bira kopredsjedavajuće Izvršnog vijeća i zadužuje ih da formiraju Izvršno vijeće kako bi se prihvatilo. Skupština ima pravo da izglasa nepovjerenje Izvršnom vijeću ili bilo kom njegovom članu.

10. Odobrava članove pravosudnog sistema, sustava unutrašnje bezbjednosti i savjeta za medije, izdavaštvo i informisanje i prati njihove aktivnosti.

11. Organizuje i sprovodi aktivnosti preko komiteta. Održavaće redovne sastanke i sastajati se po potrebi.

12. Radi u skladu sa svojim poslovnikom.

13. Utvrđuje i donosi pravila u kantonu.

14. Odobrava opći budžet kantona.

15. Daje saglasnost na opću politiku i razvojne planove kantona.

16. Odobrava i daje opštu amnestiju u kantonu.

Član /56/
Izvršno vijeće kantona
1. Sastoji se od kopredsjednika, njihovih zamjenika i pojedinih odbora; primjenjivaće princip pravičnog predstavljanja naroda, skupina i društvenih segmenata.
2. To je izvršno tijelo kantona. Primjenjuje odluke narodne skupštine i pravosudnih institucija i dostavlja joj redovne izvještaje o svom radu.
3. Organizira se kroz odbore prema principima demokratske nacije i u skladu s tim formira svoju kolektivnu izvršnu vlast. Kopredsjedavajući vijeća dodjeljuju zadatke odborima.
4. Odbor predstavljaju dva suglasnogovornika izabrana iz reda članova Izvršnog vijeća. Svaki odbor se sastoji od dovoljnog broja članova i predstavnika u skladu sa svojim aktivnostima.
5. Formiranje i organizacija rada Izvršnog vijeća i odnos između ostalih uprava i institucija uređuju se zakonom.
6. Nakon što se Izvršno vijeće formira i dobije povjerenje, ono izdaje saopštenje kojim odlučuje o svome djelovanju u narednom periodu, a Vijeće se obavezuje da će ga provoditi tokom svog mandata nakon što ga odobri Skupština naroda.

IV. poglavlje

Demokratska narodna konferencija

Član /57/
Demokratska narodna konferencija predstavlja sve narode koji žive u „demokratskom federalizmu Sjeverne Sirije“. Simbol je integracije, bratstva, suživota i slobodne demokratske zajednice naroda na sjeveru Sirije. Konferencija uključuje Kurde, Arape, Aramejce, Asirce, Jermene, Turkmene, Čerkeze i Čečene. Od svjetonazorskih i kulturnih skupina uključuje muslimane, kršćane i jezide. Uzima u obzir historijske, demografske, geografske, religijske, svjetonazorske, etničke i kulturne strukture i osobenosti svih naroda i skupina; i formira se na osnovu njihovih zahtjeva i volje.
Demokratska narodna konferencija osigurava pravo naroda i skupina na uspostavljanje demokratske samouprave. Zakonom se osigurava svjetonazorska, etnička i kulturna sloboda. Ona će usvojiti demokratski sistem u organizovanju društva i omogućiti mu da živi u ekonomskoj i ekološkoj ravnoteži.
Demokratska narodna konferencija gleda na organizaciju kantona, skupina i lokalnih jedinica demokratske samouprave kao na osnovu demokratskog federalnog sistema. Ima za cilj ujedinjenje svih skupina pod demokratskim federalizmom Sjeverne Sirije po njihovoj vlastitoj volji.

Član /58/
Formiranje i organizacija Demokratske narodne konferencije
1. Članove Demokratske narodne konferencije narod bira svake četiri godine prema izbornom zakonu i stanovništvu svakog kantona.
2. Demokratska narodna konferencija donosi zakone i općenito predstavlja narode i skupine u “Demokratskom federalizmu sjeverne Sirije”.
3. Članovi Demokratske narodne konferencije biraju se na sljedeći način: 40% njih je demokratski i direktno birano iz etničkih, religijskih, svjetonazorskih i kulturnih komponenti, ovisno o populaciji, te iz socijalnih segmenata, ovisno o njihovom organizacijskom nivou u društvu, prema izbornom zakonu. 60% narodnih predstavnika je direktno izabrano na općim izborima.
4. Demokratskom narodnom konferencijom upravlja “predsjednička kancelarija”, koja se sastoji od dva kopredsjednika i četiri zamjenika. Dva kandidata za “predsjedničku kancelariju” i kopredsjednici predlažu se za konferenciju uz saglasnost predstavnika skupina i socijalnih segmenata na općoj konferenciji. Kopredsjednici se biraju apsolutnom većinom, dok se članovi “predsjedničke kancelarije” biraju sa polovinom plus jedan glas na sjednici opće konferencije.
5. Demokratska narodna konferencija radi preko komiteta. Ona daje konačni nacrt rezolucija i projekata koji se predlažu sjednici opće konferencije. Po potrebi može formirati neophodne komitete kada su oni potrebni. Njene aktivnosti se obavljaju po pravilima poslovnika.

Član /59/
Zadaci Demokratske narodne konferencije
1. Bira kopredsjednike i “predsjedničku kancelariju” Konferencije.
2. Dvotrećinskom većinom bira kopredsjednike Izvršnog vijeća i određuje mu da za mjesec dana formira Izvršno vijeće kako bi ga usvojilo. Ima pravo da izglasa nepovjerenje Izvršnom vijeću ili bilo kom njegovom članu.
3. Oblikuje opštu politiku i odlučuje o strateškim ciljevima u svim oblastima društvenog života.
4. Priprema ili mijenja društveni ugovor na zahtjev četvrtine članova konferencije i uz odobrenje dvije trećine njenih članova.
5. Proglašava stanje mira i rata u “Demokratskom federalizmu Sjeverne Sirije”.
6. Propisuje sve zakone koji se odnose na „Demokratski federalizam Sjeverne Sirije“.
7. Nadzire odbore preko komiteta.
8. Konferencija održava redovne i vanredne sjednice, ocjenjuje svoje aktivnosti, planira buduće aktivnosti i razmatra predložene projekte i odobrava ih.
9. Određuje članove savjeta za pravosuđe, sustava unutarnje sigurnosti, savjeta za medije, izdavaštvo i informisanje i visoke izborne komisije i vrši nadzor nad njihovim radom.
10. Odobrava imenovanje i unapređenje vrhovnog vodstva vojnog savjeta i prati njegove aktivnosti.
11. Raspravlja i odobrava povelje i ugovore zaključene sa međunarodnim institucijama, državama ili različitim skupinama u ime „Demokratskog federalizma Sjeverne Sirije“.
12. Moguće je produžiti izborni mandat Demokratske narodne konferencije za šest mjeseci u izvanrednim okolnostima na zahtjev četvrtine članova ili “predsjedničke kancelarije” konferencije i uz saglasnost dvije trećine njenih članova.
13. Odobrava pristupanje regiona ili kantona “Demokratskom federalizmu Sjeverne Sirije” nakon prihvatanja društvenog ugovora.
14. Odobrava opšti budžet.
15. Odobrava i daje opštu amnestiju u “Demokratskom federalizmu Sjeverne Sirije”.

Član /60/
Zadaci “predsjedničke kancelarije” Konferencije
1. Predstavlja Demokratsku narodnu konferenciju u “Demokratskom federalizmu Sjeverne Sirije“, i odgovorna je za uređenje, koordinaciju, provedbu i nadzor svih aktivnosti konferencije.
2. Organizuje i nadgleda sjednice opće konferencije.
3. Aktivira, nadgleda i nadzire komitete.

Član /61/
Izvršno vijeće federalizma
1. Formira se od dovoljnog broja članova, a oba spola su podjednako zastupljena. Prihvaćena je pravedna zastupljenost naroda, skupina i socijalnih segmenata u kantonu. 20 % članstva u Izvršnom vijeću može biti od onih koji nisu članovi Konferencije.
2. Članovi Izvršnog vijeća biraju se između kandidata koje predlažu vijeća kantona iz reda članova Konferencije. Drugi članovi se predlažu da zamijene one koje konferencija ne odobri, uzimajući u obzir pravednu zastupljenost kantona.
3. Kopredsjednici Izvršnih vijeća kantona imaju pravo prisustvovati sjednicama Izvršnog vijeća federalizma kada je to potrebno.
4. Kopredsjednici Izvršnih vijeća kantona nemaju pravo biti kandidati za kopredsjednike Izvršnog vijeća federalizma.
5. Kopredsjednici predstavljaju Izvršno vijeće i rukovode njegovom aktivnošću.

Član /62/
Zadaci Izvršnog vijeća federalizma
1. Provodi odluke i primjenjuje politike koje je oblikovala i odlučila Demokratska narodna konferencija u “Demokratskom federalizmu Sjeverne Sirije”.
2. Obavlja diplomatske aktivnosti u ime „Demokratskog federalizma Sjeverne Sirije“.
3. Osigurava koordinaciju i saradnju između kantona u političkim, ekonomskim, društvenim i kulturnim oblastima.
4. Nadzire i prati rad odbora.
5. Podnosi izvještaje Demokratskoj narodnoj konferenciji u “Demokratskom federalizmu Sjeverne Sirije”.
6. Izvršno vijeće u “Demokratskom federalizmu Sjeverne Sirije” se organizira kroz odbore i formira svoju izvršnu kolektivnu snagu prema proporcijama demokratske nacije.
7. Svaki odbor se sastoji od najmanje šest članova uključujući kopredsjednike koji prate i koordiniraju njegov rad; oni su iz reda članova Izvršnog vijeća.
8. Odbori u Izvršnom vijeću “Demokratskog federalizma Sjeverne Sirije” prate, podržavaju i koordiniraju rad kantonalnih odbora.

V. poglavlje

Medijska, izdavačka i informacijska institucija

Član /63/
1. Medijska, izdavačka i informacijska institucija nezavisno se organizuje po načelu slobodnog i demokratskog izdavaštva i medija. Pomoći će u razvoju i podršci medijskih i izdavačkih institucija i osigurati slobodne medijske aktivnosti u zakonskim okvirima. Ne dozvoljava monopol u oblasti medija i izdavaštva; prati i nadzire ostvarivanje slobode medija u skladu sa slobodom društva da prima vijesti i potrebne informacije. Također je zadužen da obezbijedi pravičnu i jednaku finansijsku podršku svim medijima i izdavačkim sistemima u skladu sa zakonskim okvirima.
2. Instituciju čini dovoljan broj članova, od kojih polovinu bira konferencija ili vijeća kantona i oni uključuju predstavnike komponenti i društvenih segmenata; a drugu polovinu biraju nacionalne medijske institucije.
3. Posluje po načelima medijskog i izdavačkog prava. Organizuje se prema oblastima rada i formira komitete i sprovodi aktivnosti u skladu sa pravilima svog poslovnika.
4. Narodna skupštine u kantonima i demokratska narodna konferencija prate njen rad.

VI. poglavlje

Legitimne odbrambene snage

Član /64/
“Sirijske demokratske snage” su odbrambene oružane snage u “Demokratskom federalizmu sjeverne Sirije”. (SDF) Zavisi od dobrovoljaca – regruta s jedne strane i dužnosti samoodbrane s druge strane. (SDF) je dodijeljeno da brani i štiti “Demokratski federalizam Sjeverne Sirije” i “Demokratsku federalnu Siriju” od bilo kakvog napada ili moguće strane prijetnje. (SDF) Osigurava zaštitu života i imovine građana. Organizuje se na polunezavisan način prema zakonu o novačenju. Njegove aktivnosti nadziru demokratska narodna konferencija i odbor za odbranu.

VII. poglavlje

Vijeće društvenog ugovora

Članak/65/
Vijeće društvenog ugovora sastoji se od sudija, advokata i pravnika; njihov broj, način izbora i rad vijeća utvrđuje se zakonom i odobrava sa dvotrećinskom većinom Demokratske narodne konferencije. Prilikom izbora članova Vijeća društvenog ugovora, narodna konferencija će uzeti u obzir sve komponente.

Član /66/
Zadaci Vijeća društvenog ugovora
1. Tumači stavke društvenog ugovora.
2. Osigurava da zakoni koje donosi narodna konferencija, odluke koje donosi Izvršno vijeće, te zakoni i odluke koja donose vijeća kantona nisu u proturječju.
3. Rješava sve razlike u vezi s primjenom ovog ugovora između demokratske narodne konferencije, Izvršnog vijeća i Vijeća pravde.
4. Rješava sve razlike između federalizma i kantona ili između kantona.
5. Ako je neka stranka dala dokaz za osporavanje ustavnosti pravnog stavka koji je primijenjen od strane suda, a sud koji razmatra osporavanje utvrdi da su dokazi pouzdani i da se o njima treba odlučiti, zaustaviti će se slučaj, a dokaz uputiti pod nadležnost vijeća društvenog ugovora.
6. Potvrđuje rezultate izbora i općih referenduma.

VIII. poglavlje

Pravosudni sustav

Članak /67/
Demokratski pravosudni sustav rješava probleme vezane za pravdu i socijalna prava kroz učešće naroda i samoorganizaciju. Vizija pravosuđa temelji se na moralnim načelima demokratskog društva. Ima za cilj izgradnju društva koje usvaja demokratski pristup i viziju i ekologiju, koje vjeruju u slobodu žena i društvenog života te se organizira na temelju demokratskog društva. Službe pravosuđa provode se kroz društvenu participaciju i organizaciju demokratski formiranih lokalnih jedinica.

Članak /68/
Načela pravednosti
1. Socijalna pravednost smatra se osnovom za organiziranje i samozaštitu društva. Ovisi o rješavanju društvenih problema vezanih za pravdu u selima, naselju/kvartu i područnim komunama. Probleme rješava dijalogom, pregovorima i obostranim pristankom.
2. Radnje koje štete društvenom životu i okolišu smatraju se kaznenim djelom. Kada se zločin počini, žrtve imaju priliku braniti svoja prava. Društvo ima pravo procjenjivati štetu, kritizirati i davati sugestije te sudjelovati u donošenju odluka.
3. Kazne imaju za cilj rehabilitirati krivce, prisiliti ih da nadomjeste štetu, razviti svijest i ispravno ih uključiti u društveni život.
4. Što se tiče problema vezanih uz narode, skupine i društvene segmente, one imaju pravo formirati mehanizme pravde i razvijati posebne metode rješavanja pod uvjetom da nisu u suprotnosti s društvenim ugovorom ili temeljnim ljudskim pravima.
5. Što se tiče pitanja općeg interesa i sigurnosti svih naroda i skupina, ona se rješavaju u pravosudnim sustavima koji predstavljaju cijelo društvo.
6. Posebne ženske organizacije i ravnopravna zastupljenost žena temelj su u području pravosuđa i njegovih institucionalnih aktivnosti. Odluke koje se odnose na žene rješavaju ženski pravosudni sustavi.

Članak /69/
Načini organizacije i osnove rada
Pravosudni sustavi se sastoje od odbora za pomirenje, pravosudnih ureda, istražnih komiteta, pravosudnog vijeća i vijeća za žensku pravdu. One su glavne institucije koje su aktivne za postizanje i uspostavljanje socijalne pravde; a njihove članove biraju narodna vijeća.
1. Odbori za pomirenje rješavaju sukobe i sporove te postižu mir i društvenu slogu. Organiziraju se posvuda i na svim razinama po potrebi od komune do kantona; članovi su dobrovoljci i društveno cijenjeni ljudi.
2. Pravosudni uredi su sustavi koji se organiziraju u gradovima, okruzima i gdje je to potrebno za otklanjanje nepravde prema zajednicama i pojedincima i postizanje pravde. Članove predlažu pravosudna vijeća u kantonu, a za njih glasaju narodne skupštine u okruzima. Pravosudni uredi se formiraju u gradovima i regijama prema potrebi.
3. Istražni komiteti su specijalizirani pravosudni sustavi koji istražuju i otkrivaju zločine kako bi se ostvarila pravda. Svoje zadaće obnašaju nakon što ih izglasa i odobri vijeće u njihovom naselju.
4. Vijeća pravosuđa u kantonima organiziraju i nadziru pravosudne institucije u kantonima. Članove bira glasanjem narodna skupština u kantonu. Oni osiguravaju pravednu i demokratsku zastupljenost naroda, skupina i socijalnih segmenata na temelju kvote za pravosudne institucije.
5. Pravosudno vijeće u “Demokratskom federalizmu Sjeverne Sirije” odgovorno je za nadzor i praćenje pravosudnog sustava. Demokratskoj narodnoj konferenciji dostavlja izvješća, projekte i nacrte rezolucija o aktivnostima pravosuđa. Osigurava uzajamnu koordinaciju između kantona. Članove predlažu kantonalna pravosudna vijeća, a za njih glasa demokratska narodna konferencija.
6. Žensko pravosudno vijeće u “Demokratskom federalizmu Sjeverne Sirije” bavi se svim pitanjima i poslovima vezanim za žene i obitelj. Ima pravo nadzirati i koordinirati s pravosudnim vijećima kantona.

IX. poglavlje
Visoko povjerenstvo za izbore

Članak /70/
1. Trećinu njegovih članova predlaže pravosudno vijeće u “Demokratskom federalizmu Sjeverne Sirije”; ostale dvije trećine predlažu predstavnici komponenti i socijalnih segmenata; sve ih odobrava Demokratska narodna konferencija.
2. Sastoji se od dovoljnog broja specijalista. Nadležan je za planiranje, organiziranje i provođenje zakonom uređenih narodnih referenduma, izbor članova opće skupštine demokratske narodne konferencije, izbor članova narodnih vijeća u kantonima, te svih zakonskih i demokratskih izbora u skladu sa zakonom.
3. Visoko izborno povjerenstvo rješava slučajeve prigovora na izbore, a protiv njegovih rješenja nije dopuštena žalba; radi u skladu sa svojim poslovnikom.
4. Organizira i formira izborna povjerenstva u kantonima. Trećinu članova predlaže pravosudno vijeće u kantonu, a druge dvije trećine predlažu predstavnici komponenti i socijalnih segmenata; a odobrava ga narodno vijeće u kantonima.
5. Izborna povjerenstva u kantonima organiziraju i obrazuju svoje komitete u okruzima prema svom poslovniku.
6. Svoje članove može slati kao promatrače na izbore političkih stranaka i službenih institucija u federalizmu i kantonima.

Četvrti naslov
Opća načela
Članak /71/
Odnos između “Demokratskog federalizma Sjeverne Sirije” i “Demokratske federalne Sirije” bit će prepoznat na svim razinama u skladu s konsenzualnim demokratskim ustavom.

Članak /72/
Sve izabrane uprave podliježu nadzoru tijela koja su ih izabrala. Izborni sustavi imaju pravo izglasati nepovjerenje svojim predstavnicima kada je to potrebno; to će biti regulirano zakonom.

Članak /73/
Referendum se održava po svim ključnim pitanjima koja se odnose na javni interes, kao što su formuliranje društvenog ugovora, sklapanje ili ukidanje međunarodnih ugovora ili izmjena oblika sustava.

Članak /74/
Lokalne komponente imaju pravo prigovoriti odlukama općih sustava, koje su u suprotnosti s njihovim interesima i koje se ne slažu s njihovom voljom i ciljevima, ako prigovor nije riješen općim konsenzusom kroz iznošenje odluka osobama koje ih odobravaju.

Članak /75/
U slučaju da su odluke kantona ili lokalnih sastavnica u suprotnosti s opštim interesima ili društvenim ugovorom, ove odluke može opovrgnuti vijeće društvenog ugovora.

Članak /76/
Održavati će se ekološki život i ravnoteža.

Članak /77/
Prirodni resursi su društveno bogatstvo i oni će se ulagati i koristiti prema potrebama kantona; to će biti regulirano zakonom.

Članak /78/
Ulaganje stranog kapitala dopušteno je u zakonskim okvirima i odobrenju demokratske narodne konferencije i narodne skupštine u kantonu.

Članak /79/
Političke stranke i pokreti mogu se osnivati, slobodno se organizirati i djelovati u zakonskom okviru.

Članak /80/
Društvene institucije i organizacije, kao što su kolektivi, udruženja, sindikati, zajednice, komore i drugo, mogu se slobodno organizirati u okviru zakona u “Demokratskom federalizmu Sjeverne Sirije”. Demokratske organizacije socijalnih segmenata mogu se razvijati i podržavati u svim područjima.

Članak /81/
Nijedan član demokratske narodne konferencije i vijeća naroda u kantonima ne može imati pravo biti kandidat za više od dva uzastopna mandata.

Članak /82/
Starost birača i kandidata ne smije biti ispod osamnaest godina za sve institucije i vijeća u federalnom sustavu. Uvjeti kandidiranja i izbora uređuju se posebnim zakonom.

Članak /83/
Izmjena općih načela ovog ugovora zahtijeva dogovor sa skupštinama naroda u kantonima i odobrenje 75% članova demokratske narodne konferencije.

Konstituirajuća skupština “Demokratskog federalizma Sjeverne Sirije”

29. XII.2016. god.

Prijevod uradio : Fortinbras

VEZANI ČLANCI

FACEBOOK