Denis Čolić: Ponašanje vladajućih zaista vrijeđa našu inteligenciju

02 Oct 2018

Denis Čolić već godinu dana obnaša funkciju predsjednika Foruma mladih SDP Novi Grad Sarajevo. Denis je ujedno i apsolvent Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na odsjeku sigurnosti.

Kandidat ste Socijaldemokratske partije za Skupštinu Kantona Sarajevo na nadolazećim Općim izborima. Šta biste istaknuli kao najveće dosadašnje uspjehe Foruma mladih SDP Novi Grad Sarajevo sa Vama na čelu?

Istina je da smo kao politički interesni oblik u proteklih godinu dana zaista mnogo radili, a kao najveći uspjeh mog dosadašnjeg mandata želio bih istaknuti povećanje broja mladih članova sa područja općine Novi Grad. Iskreno me raduje, kao i sve ostale u rukovodstvu Foruma mladih SDP Novi Grad Sarajevo, OO SDP Novi Grad Sarajevo, kao i cjelokupnog SDP BiH, zainteresovanost mladih ljudi za ideju socijaldemokratije koja je po meni jedna od najplemenitijih ideja koju u ovakvoj postavci društveno-političkih odnosa možemo zastupati. Jedan od uspjeha je također i prepoznatljivost Foruma mladih SDP Novi Grad Sarajevo koju smo kreirali, smatram da na taj način stvaramo dobru podlogu za ozbiljno djelovanje mladih ljudi u politici, kako na lokalnom, tako i na većem političkom nivou.

Široj javnosti općina Novi Grad Sarajevo poznata je kao najmnogoljudnija općina u Bosni i Hercegovini i kao takva sve do prije par godina predstavljala je bastion ljevice u Gradu Sarajevu, pa i šire, kakvo je trenutno stanje na ljevici u vašoj općini i šta očekujete u narednom periodu?

Istina je da je sa svojih 152.403 stanovnika najmnogoljudnija općina u Bosni i Hercegovini i kao takva zasigurno je najinteresantnije područje za sve političke subjekte, s obzirom na to da tu živi i najveći broj glasača ako posmatramo jednu općinu. Da, istina je da smo predstavljali svojevrsni bastion ljevice u Gradu Sarajevu, ali tadašnja situacija koja je po nas bila povoljna dosta nas je uspavala, napravili smo par krucijalnih pogrešaka, te smo, skupa sa cijelim SDP-om BiH, brutalno kažnjeni od strane građana. Nakon toga smo zasukali rukave i prošavši svojevrsnu katarzu došli smo ovdje gdje smo sada, nošeni novim vjetrovima koje podstiču i potpiruju krila mladih ljudi opet postajemo jak politički faktor. Prema tvrdnjama mnogih građana s kojima smo u kontaktu, kako ja tako i cjelokupno rukovodstvo, SDP BiH reformisan je na svim nivoima, a sve to zahvaljujući velikoj vjeri, želji i istrajnosti ljudi koji su iskreni baštinici ideje socijaldemokratije.

Kakvo je Vaše viđenje situacije u Kantonu Sarajevo i Vaša vizija Kantona Sarajevo u budućnosti, u tom svjetlu možete li nam reći nešto više o onome što namjeravate učiniti u slučaju da uđete u Kantonalnu Skupštinu Kantona Sarajevo?

Treba jasno reći da je Kanton Sarajevo u protekle 4 godine dotakao svojevrsno dno i citirajući druga Damira Mašića :“Ako ovi ostanu još 4 godine, drugarice i drugovi u ovoj zemlji kamen na kamenu neće ostati“ , i zaista poučeni ovim mandatom koji još traje, mislim da to nije samo misao našeg druga, nego realno stanje u kojem će se Kanton Sarajevo naći. Jasan pokazatelj istinitosti ove tvrdnje je nesazivanje sjednica Skupštine Kantona 3 mjeseca, unutarstranački obračun SDA u Vladi Kantona Sarajevo, neusvajanje izvještaja o katastrofalnom, čak i kriminalnom poslovanju javnih preduzeća, čiji je osnivač Vlada Kantona Sarajevo i nastojanje vrha stranke da iste povuče sa dnevnog reda. Mi to ni sada, kao opozicija, nismo dozvoljavali.

Takvo diletantsko ponašanje vladajućih zaista vrijeđa našu inteligenciju. Moja vizija Kantona Sarajevo u samom početku predstavlja povratak vladavine prava, provođenje antikoruptinih zakona predloženih od strane SDP BiH i formiranje specijaliziranog odjela koji će se isključivo baviti korupcijom. Moje djelovanje i djelovanje SDP BIH Sarajevo će nastojati blokirati unutarstranačke obračune unutar skupštine Kantona Sarajevo, a za takvo djelovanje nam je potrebno što više kadrova SDP BIH u skupštinskim klupama. Građanima treba poručiti da svoje povjerenje ne daju mini strankama koje predstavljaju satelite centrala velikih stranaka i koje za svrhu imaju sakupljanje nezadovoljnog glasačkog tijela, te u konačnici cijepanje glasačkog tijela. Također bi građanima još jasnije poručio da je djelovanje SDP BIH usmjereno ka njima, a ne ka uskom krugu ljudi koji izvlače korist od političke situacije. Samo stupanje na listu SDP BIH sam shvatio kao stavljanje svog obraza za sve ono što će SDP BIH u naredne 4 godine učiniti.

Vodilja mog potencijalnog djelovanja u Skupštini Kantona Sarajevo će biti izborni program SDP BiH Plan 10, koji za svakog čovjeka koji ispred SDP-a BiH bude u sistemu odlučivanja predstavlja osnovnu polaznu tačku za sve, a njime ću se voditi onoliko koliko to bude dozvoljavao domen Kantona.

Da li postoji nešto što biste na kraju intervjua posebno istaknuli ili poručili široj javnosti?

Naravno da postoji. Prije svega želim pozvati široke narodne mase da na svim nivoima vlasti podrže SDP BiH i kandidate SDP BiH, jer se mašina promjena koju vozi SDP BiH uveliko zahuktala.

Također, pozvao bih  ljude da se aktivno politički opismenjavaju, a ukoliko me poslušaju zasigurno nećemo nikada više imati političke situacije koje nas more već više od dvije decenije. U tom svjetlu citirat ću Bertola Berchta:

„Najgora od svih vrsta nepismenosti jeste politička nepismenost. Politički nepismena osoba ne čuje, ne govori, ne učestvuje u političkim dešavanjima. Ona ne zna da troškovi života, cijena pasulja, ribe, brašna, stanarine,cipela, lijekova, zavise od političkih odluka. Politički nepismena osoba je toliko glupa da je ponosna i busa se u grudi govoreći kako mrzi politiku. Taj imbecil ne zna da se iz njegovog političkog neznanja rađa prostitucija, napuštena djeca, i najgori od svih lopova: loši političari, korumpirani i potkupljeni od strane lokalnih i multinacionalnih kompanija.”

VEZANI ČLANCI

FACEBOOK