Savo Kovačević

RĐE, ZA MNOM!

13 Jun 2018

Prizor prvi – 21. jul 1941. godine Već nekoliko dana prašte puške po Crnoj Gori. Izgleda kao da se cela zemlja digla na ustanak. Već 13. jula oslobođen je Virpazar,...

FACEBOOK