Zašto ovaj čovjek ne vodi Krizni štab: Doktor Stevanović dao precizne mjere

28 Mar 2020
Vrijeme čitanja: 3 min

Poštovani premjeru Vlade Kantona Sarajevo,

Poštovani Ministre zdravlja Kantona Sarajevo,

Poštovana šefice Kriznog štaba Kantona Sarajevo.

 

Pošto nemam drugih službenih načina da vam predložim neke mjere, na osnovu dosadašnjih vlastitih saznanja i iskustava i na osnovu razgovora sa mnogim kolegama, dozvolite mi da vam predložim donošenje nekoliko hitnih mjera za bolju organizaciju zdravstvene službe u Kantonu Sarajevo.

 1. Nedonesena odluka , koja se duže vrijeme primjenjuje u Kantonu Sarajevo o urgentnom prijemu bolesnika ponedeljkom i petkom u Općoj bolnici, a ostalim danima u UKCS, MORA se odmah staviti van snage.

Naime u kriznoj zdravstvenoj situaciji, kada se primaju , liječe i zbrinjavaju samo neodložna ( hitna ) stanja, obje bolničke ustanove MORAJU svaki dan zbrinjavati takva stanja na svom nivou u skladu sa svojim mogućnostima. Takvim rješenjem se smanjuju nepotrebne gužve pred urgentnim centrima bolnica, smanjuje se šetanje bolesnika od bolnice do bolnice i time i potencijalno širenje virusne infekcije među korisnicima zdravstvenih usluga.

 

 1. Trijaža bolesnika koji se upućuju u bolnice vrši se u PZZ ( Domovi zdravlja i HMP)

Trijažu vrši najiskusniji ljekar u ustanovi koji je u smjeni a ne ljekari početnici.

Osoblje trijažnih centara u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti moraju imati punu zaštitnu opremu.

Trijažer koji upućuje pacijente na bolnički tretman mora imati pisanu odluku Ministra koju vrstu bolesnika prima određena bolnička ustanova.

Trijažeri moraju izvršiti epidemiološko anketiranje i pregled pacijenta po anketnom upitniku i isti popuniti te uz izdavanje uputnice klasificirati pacijente na:

 1. A) VISOKO SUMNJIV ILI VISOKO RIZIČAN ZA CORONA 19 INFEKCIJU
 2. B) MOGUĆA CORONA 19 INFEKCIJA
 3. C) MALA VJEROVATNOĆA CORONA 19 INFEKCIJE

I uz uputnicu moraju naznačiti tu klasifikaciju.

 1. Prema sadašnjim naredbana Kriznog štaba Bolnice bi prihvatale pacijente po slijedećim kriterijumima:

UKCS

a) Sve bolesnike koji su jasan tercijarni nivo – akutni koronarni sindrom, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, neurohirurgija, hematologija, onkologija, hemodijalizni pacijenti, torakohirurši pacijenti, politrauma i drugi pacijenti tercijarnog i sekundarnog B nivoa bez obzira na klasifikaciju Corona infekcijom.

b) Sve ostale bolesnike visoko sumnjive na Corona 19 infekciju sem ginekoloških pacijentica i djece.

d) Djecu i ginekološke pacijentice koje imaju malu vjerovatnoću Corona 19. infekcije.

 

Opća bolnica

a) djecu i ginekološke pacijentice sa visokom ili mogućom Corona 19 infekcijom

b) sve ostale pacijente sekundarnog nivoa bolničke zaštite koji su sa malom vjerovatnoćom Corona 19 infekcije.

 

 1. Testiranje na Corona 19 u Kantonu Sarajevo obavljajte na tri nivoa

 

a) U nekoj privatnoj laboratoriji ( ili više njih) po odluci Ministra po nalogu epidemiološke službe za sprječavanje širenja lanca epidemije kao i na prijedlog glavnih trijažera primarne zdravstvene zaštite uz konsultaciju epidemiologa kada nisu sigurni u koju grupu rizika stavljaju pacijenta prije uputa u bolnicu.

b) U općoj bolnici, prema kriterijumima WHO za pacijente koji su upućeni na pregled ili prijem u bolnicu ( može se za potrebe OBS angažovati i dodatna privatna alaboratorija )

c) U UKCS ,prema kriterijumima WHO,za bolesnike koji su tamo upućeni na liječenje , za bolesnike iz drugih kantona koji nisu u mogućnosti testirati i za bolesnike koji zahtjevaju retestiranja.

 

 1. Zadužite ZZO Kantona ( ako to već nije učinjeno) da elektronski recepti za lijekove hroničnim bolesnicima u ugovornim apotekama vrijede sve do savladavanja krize kako pacijenti nepotrebno ne bi opterećivali zdravstveni sistem zbog preuzimanja lijekova.
 2. Donesite odluku ( ako već nije donešena) da se snadbjevanje javnog zdravstvenog sektora i ovlaštenih laboratorija za testiranje svim potrebnim medicinskim sredstvima vrši preko kriznog štaba (može ovlaštena veledrogerija uz saglasnost kriznog štaba i raspored iz kriznog štaba po vrsti i količini). Ovo podrazumjeva i skraćene procedure nabavke.

 

 1. Odredite bar jednu privatnu bolnicu u Kantonu ( ja znam bar dva prostora koji mogu biti rezervna bolnica Kantona a vjerovatno ih ima i više), mobilišite je i fizički zaštitite radi sprečavanja unosa Corona 19 infekcije i čuvajte je za “čistu” bolnicu u slučaju incidentne infekcije čistih strana u postojećim javnim bolnicama, kako bi mogli pružati nezaraženim bolesnicima sigurniju neodložnu medicinsku pomoć.

Te bolnice već sada opremite opremom i potrebnim medicinskim sredstvima a odredite iz rezerve koja nije angažovana u javnom sektoru i medicinske timove.Ti medicinski timovi moraju biti u samoizolaciji radi čuvanja od potencijalne infekcije.

 

 1. Zadužite Ljekarsku komoru Kantona Sarajevo da od penzionisanih ljekara, ljekara iz privatnog sektora i nezaposlenih ljekara svih specijalnosti formirna telefonske timove za konsultacije sa pacijetnima po pozivu radi savjetovanja. Obezbjedite im preko operatera besplatne telefone.

Time će se smanjiti nepotrebni telefonski pritisak na ustanove javnog sektora za konsultacije koje nisu direkto u vezi sa Corona 19 infekcijom.

Duboko svjestan činjenice da niti jedan zdravstveni sistem nije spremno dočekao ovu zdravstvenu krizu, pa ni naš, da se ne mogu u svakodnevnim događanjima predvidjeti sve situacije i mogućnosti, da zdravstvene vlasti u našem Kantonu ulažu nadljudske napore da drže situaciju pod kontrolom, molim vas sve da ove moje prijedloge ili opaske shvatite krajnje dobronamjerno i kolegijalno sa željom da se iskoriste svi resursi sa najmanje gubitaka u ljudskim životima.

 

Stojim vam u svakom momentu na raspolaganju.

Srdačan i kolegijalni pozdrav

Prim. dr Dragan Stevanović

VEZANI ČLANCI

FACEBOOK