nacija

Nacija kao religija

10 Jun 2020

Nakon perioda Srednjeg vijeka u kojem se smatralo da je vlast data vladarima direktno od Boga i samim tim nije podložna promjeni, a počevši sa Francuskom buržoaskom revolucijom u praksi...

FACEBOOK