Crno More

Crno more, crna budućnost

23 Aug 2019

Crno more se od početka 1990-ih prezentira kao “najoštećenije more na svijetu” koje se nalazi pod velikim rizikom od ekološke krize. Neki od faktora koji doprinose ekološkim problemima u Crnom...

FACEBOOK