Ahmed Burić

Ahmed Burić: Ne

07 Feb 2019

Ono nije rečeno sad. Stotine hiljada ljudi koji su otišli iz ove zemlje su rekli isto. Sada se samo iskazalo kao zajednički politički stav. Koji na kraju treba pobijediti: ako bude...

FACEBOOK