Adil Kulenović

Kako je Krug 99 dotaknuo dno

31 Mar 2019

Predsjednik Adil Kulenović prenamijenio je Asocijaciju nezavisnih intelektualaca Krugg 99 u propagandnu podršku dijelu političkog Sarajeva. Tako je ova asocijacija potpuno iznevjerila osnovne postulate nezavisnog i intelektualnog i postala palanačka...

FACEBOOK