istaknuto

DEKLARACIJA O REGIONALNOJ SOLIDARNOSTI

20 Jul 2020

Suočeni s nesvakidašnjim razmjerima krize izazvane pandemijom COVID-19 i svjesni dubokih ekonomskih, socijalnih i političkih posljedica koje će zahvatiti naša društva, donosimo DEKLARACIJU O REGIONALNOJ SOLIDARNOSTI Posljednjih trideset godina su...

Nacija kao religija

10 Jun 2020

Nakon perioda Srednjeg vijeka u kojem se smatralo da je vlast data vladarima direktno od Boga i samim tim nije podložna promjeni, a počevši sa Francuskom buržoaskom revolucijom u praksi...

1 2 3 14

FACEBOOK