Inicijativa za jednu listu lijekova u Federaciji prihvaćena u ZDK

28 Mar 2018
Senaid Begić SDP
Senaid Begić
Vrijeme čitanja: 1 min

Skupština Zeničko-dobojskog kantona danas je prihvatila inicijativu poslanika Senaida Begića (SDP) za izmjene i dopune federalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju, u smislu da se umjesto trenutnih 11 zavoda, predvidi formiranje jedinstvenog federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, dok bi se kantonalni prestrukturirali u službe. Zaključak kojim Skupština ZDK-a pokreće inicijativu za izmjene i dopune federalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju bit će dostavljen predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na dalje postupanje.

“Sama inicijativa je možda put do otvaranja mnogih političkih pitanja kad je u pitanju Federacija. Moj cilj je da kroz ovu inicijativu skrenem pažnju na rješavanje problema pacijenata iz ovog dijela BiH koji su zaista u diskriminirajućem položaju kada su u pitanju ostvarivanja njihovih prava. To što jedan pacijent ostvaruje u jednom kraju, ne znači da isto može da ostvaruje drugi pacijent u drugom kraju entiteta. To je direktno kršenje Ustava FBiH koji nam garantuje ista prava za sve stanovnike“, kazao je Begić te dodao da je nepotrebno da ima 11 fondova i isto toliko esencijalnih listi lijekova.

Oslobođenje

VEZANI ČLANCI

FACEBOOK